III edycja konkursu na najlepsze partnerstwo społeczne 2013

lip 29

Konkurs trwa od 3 czerwca do 16 września 2013r. Formularz zgłoszeniowy, Regulamin konkursu znajdują się w pozostałych zakładkach na stronie. Ideą Konkursu na Najlepsze Partnerstwo Społeczne jest promocja partnerstw zaangażowanych w tworzenie trwałych i stabilnych przedsięwzięć społecznych. Więcej na:...

więcej

Zaproszenie na Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej 2013

lip 27

Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej to doroczne święto środowiska osób i instytucji związanych z przedsiębiorczością społeczną. Spotkania mają na celu zarówno dyskusje nad bieżącymi problemami podmiotów ekonomii społecznej i zatrudnionych w nich osób, są również miejscem szerokiej dyskusji na temat przyszłości sektora, integracji środowisk ekonomii...

więcej

Jak mądrze wspierać organizacje pozarządowe?

lip 22

Film wyjaśnia gdzie można szukać informacji o organizacjach, sprawdzać ich wiarygodność, szczególnie jeśli wahamy się czy i jak wspierać fundacje lub stowarzyszenia. To także przypomnienie dla organizacji, że darczyńcy mogą zadawać pytania dotyczące działalności organizacji i oczekiwać na nie odpowiedzi oraz że organizacje mają różne obowiązki wynikające z...

więcej

Konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_12_2013 „Wdrożenie standardów współpracy JST z organizacjami pozarządowymi”

lip 17

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_12_2013 pt. „Wdrożenie standardów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi” na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

więcej

Zapowiedź wyborów do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

lip 15

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia, uprzejmie informuje, że dobiega końca dwuletnia kadencja Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Więcej na: KLIK

więcej