Gmina Lwówek: Rozstrzygnięcie pozakonkursowego trybu przekazywania środków dla organizacji pozarządowych w ramach tzw. Małych Grantów

lip 31

Na stronie gminy Lwówek jest już rozstrzygnięcie pozakonkursowego trybu przekazywania środków dla organizacji pozarządowych w ramach tzw. Małych Grantów KLIK

więcej

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych

lip 28

Celem głównym projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” jest opracowanie i upowszechnienie wśród gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych (NGO) praktycznego podejścia do wdrażania współpracy finansowej poprzez zastosowanie takich instrumentów jak...

więcej

Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1., 2. i 3. programu Erasmus+ Młodzież

lip 23

Narodowa Agencja ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach programu Erasmus+ Młodzież (termin składania wniosków w dniu 30 kwietnia 2014 r.). Więcej na: KLIK

więcej

VI nabór ofert konkursowych – wkład własny

lip 18

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego uprzejmie informujemy, że oferty konkursowe w naborze VI na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie będą przyjmowane do dnia  28 lipca br. do godz....

więcej

Zbiórki publiczne – zmiany już obowiązują

lip 18

zmiany w zbiórkach. Zmienia się m.in. podejście do tego, co jest zbiórką publiczną, którą trzeba zgłosić na zbiórki.gov.pl, i to, czego nie uznaje się za zbiórkę publiczną. M.in. jest już jasne ostatecznie, że apel na stronie internetowej o przelewy na konto organizacji to nie zbiórka publiczna. Więcej na:...

więcej