Raport z konsultacji społecznych projektu Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017

sie 29

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy konsultacje projektu Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017. W dniu 28 września 2014 r. Zespół ds. opracowania Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi przyjął Program przez aklamację. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Raportem z konsultacji Programu...

więcej

Wstępne założenia regulaminu konkursu FIO w 2015 r

sie 27

Departament Pożytku Publicznego ma przyjemność przedstawić wstępne założenia do „Regulaminu Konkursu FIO w 2015 r.” i zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie uwag, pomysłów oraz opinii dotyczących regulaminu przyszłorocznego konkursu. Uwagi zostaną przedstawione Komitetowi Sterująco-Monitorującemu FIO. Po zasięgnięciu jego opinii Departament Pożytku Publicznego...

więcej

Rusza Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2014” tygodnika Newsweek Polska

sie 26

Znasz osoby, które aktywnie i skutecznie działają na rzecz innych, na rzecz zmian w społeczności lokalnej lub środowisku? Zgłoś je do szóstej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska! Zgłoszenia są przyjmowane do 30  sierpnia 2014 roku. Konkurs jest kontynuacją idei podjętej przez Fundację „POMOC SPOŁECZNA SOS” w 1997 roku....

więcej

BIP. Wyłączyć organizacje z obowiązku

sie 25

posób, tryb ogłaszania i udostępniania informacji publicznych przez organizacje pozarządowe określi w rozporządzeniu Minister Pracy i Polityki Społecznej lub przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego – nad takimi propozycjami już we wrześniu dyskutować będzie Rada Działalności Pożytku Publicznego. Więcej...

więcej

DOLNOŚLĄSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO – etapy powołania

sie 19

Szanowni Państwo, zakończył się pierwszy etap wyłaniania kandydatów na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 96 organizacji pozarządowych zgłosiło 94 kandydatów. W chwili obecnej trwa weryfikacja formalna zgłoszeń. W przypadku stwierdzenia uchybień w dokumentach zgłoszeniowych, wystąpimy do wnioskodawcy o usunięciu błędów. Ten etap prac...

więcej