Nabór do programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”

gru 17

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie.

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych
i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz  doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Więcej na:KLIK