Rusza wdrażanie Funduszy Europejskich 2014-2020

gru 29

Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie pierwszy konkurs w Programie Polska Cyfrowa. Zatwierdzenie kryteriów wyboru dla przedsięwzięć dotyczących systemów informatycznych, które dostarczają e-usługi dla przedsiębiorców i obywateli to najważniejsza decyzja pierwszego posiedzenia Komitetu Monitorującego  Program. Oznacza to faktyczny start wdrażania nowej puli Funduszy...

więcej

Nabór kandydatów do KM RPO Województwa Dolnośląskiego

gru 23

Rozpoczął się nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (KM RPO WD). Termin na zgłaszanie kandydatów upływa 5 stycznia 2015 r. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW Zgodnie z art. 14 ust. 9 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie...

więcej

INFOGRAFIKA – Zrób porządki w organizacji na koniec roku

gru 18

grafika pochodzi ze strony ngo.pl

więcej

Nabór do programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”

gru 17

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie. Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz...

więcej

Koniec roku. Obowiązki organizacji

gru 17

Koniec roku to gorący czas podsumowań, sporządzania sprawozdań i rozliczeń. Sprawozdawczość dotyczy zarówno całej organizacji, jak i poszczególnych projektów, z których musimy się rozliczyć przed darczyńcami i instytucjami. Oto kilka podpowiedzi i przypomnień. Więcej na:KLIK

więcej